Schoolgids

Onze schoolgids wordt ieder jaar geactualiseerd  en heeft betrekking op het komende schooljaar. In de wet staat dat een schoolgids informatie moet bevatten over de werkwijze en de resultaten van de school en bestemd is voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Onderdelen schoolgids

1. Doelen van het onderwijs (algemene visie op onderwijs, identiteit)

2. Inhoud van het onderwijs

3. Resultaten die met het leerproces worden bereikt

4. De wijze waarop de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt vormgegeven

5. De wijze waarop de (verplichte) onderwijstijd wordt benut

6. Informatie over de hoogte en het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage.

7. Rechten en plichten van de ouders, verzorgers, leerlingen en bevoegd gezag

Via de link hier beneden kunt u onze schoolgids inzien.

Schoolgids 2021-2022