Integraal kindcentrum

IKC

BS Langeberg is/ wordt onderdeel van een (I)KC, een (Integraal) KindCentrum.

Via de website wordt u op de hoogte gehouden van nieuws omtrent het (I)KC.

Lunch en tussendoortje

Geen broodtrommel meer mee naar school, maar een gezonde lunch en een gezond tussendoortje. De kinderen eten samen en de lunch wordt verzorgd door school. Deze is samengesteld volgens
de regels van het Voedingscentrum Nederland. Dit betekent dat de lunch minder suikers en vet, maar meer vitaminen, eiwitten en vezels bevat. Minimaal 80% van de gereserveerde producten komt uit de Schijf van Vijf. Kinderen kunnen tijdens de lunch zelf kiezen uit verschillende producten.

Een schooldag wordt langer, waardoor de tussenschoolse opvang 1,5 uur per dag duurt. Hierdoor ontstaat ruimte voor een langere lunch van 30 minuten. Ook is er tijd voor vrij spel en een sport-, spel-, en cultuuraanbod van 60 minuten. Er wordt ingezet op het vermijden van zitgedrag, door bijvoorbeeld energizer of andere activerende werkvormen in te zetten tijdens de lessen.

Een ander dagritme

Begeleiding van de Tussenschoolse opvang (TSO)

Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang of onderwijsassistenten begeleiden de tussenschoolse opvang onder de naam ‘juf van de tussenschoolse opvang’. Vrijwilligers blijven welkom en zijn hard nodig, maar de tussenschoolse opvang wordt primair door professionals geleid.

Buurtsport en cultuur coaches zorgen voor ondersteuning van de pedagogisch medewerker bij het sport-, spel-, en cultuuraanbod. Externe partners (bijvoorbeeld verenigingen) zijn waar mogelijk in school actief.

Ondersteuning

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn actief betrokken bij de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Zij geven ontwikkeling aan het project in bijvoorbeeld werk- en klankbordgroepen. Bovendien kunnen zij participeren als vrijwilliger tijdens de tussenschoolse opvang.

Wij werken nauw samen met een logopediste en kinderarts t.b.v. de juiste ontwikkeling van elk kind. Deze partners worden, altijd na overleg met ouders/ verzorgers, ingeschakeld.  

Logopedie op school is wat ons betreft een essentiele dienst die kinderen helpt bij het verbeteren van hun communicatieve vaardigheden. 

De schoolarts/ jeugdarts speelt een cruciale rol in het waarborgen van de gezondheid en welzijn van onze leerlingen op school. We vinden het belangrijk dat deze deskundige een integrale rol heef tin het creeren van een gezonde en ondersteunende leeromgeving.

Enthousiast geworden over onze school?

Wilt u meer informatie over BS Langeberg
of persoonlijk advies voor uw kind?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details