Onze school

Over ons

Sfeerimpressie

Wat is de Gezonde Basisschool van de Toekomst?

Vakken zoals lezen, schrijven en rekenen zijn onlosmakelijk verbonden met de basisschool. Toch heeft de basisschool een veel bredere functie. We bereiden kinderen voor op hun toekomst, die uit meer dan kennis en vaardigheden bestaat. We leren kinderen ook om te leven: een vorm van leren die zich afspeelt in de interactie tussen leerkracht en leerling én leerlingen onderling. Gezond gedrag behoort ook tot leren leven en zit al deels in het curriculum. Gezondheid en gezond gedrag is echter veel breder dan kennis. Gezond leven gaat over gezonde voeding, veel en gevarieerd bewegen en kinderen voorbereiden op een maatschappij waar verleidingen voortdurend op de loer liggen. Het gaat over gezondheid en gezond gedrag toepassen in de leefstijl van kinderen. Daarom maken we de omslag: een basisschool is geen leerschool, maar een leefschool.

Lunch en tussendoortje

Geen broodtrommel meer mee naar school, maar een gezonde lunch en een gezond tussendoortje. De kinderen eten samen en de lunch wordt verzorgd door school. Deze is samengesteld volgens
de regels van het Voedingscentrum Nederland. Dit betekent dat de lunch minder suikers en vet, maar meer vitaminen, eiwitten en vezels bevat. Minimaal 80% van de gereserveerde producten komt uit de Schijf van Vijf. Kinderen kunnen tijdens de lunch zelf kiezen uit verschillende producten.

Onze schooldag wordt niet langer. De tussenschoolse opvang duurt 1 uur per dag, waarvan een half uur lunch en een half uur vrijspel of spel-/sportaanbod op het speelplein. Er wordt als GBT-school verder ingezet op het vermijden van zitgedrag, door bijvoorbeeld energizers of andere activerende werkvormen in te zetten tijdens de lessen.

Een ander dagritme

Begeleiding van de Tussenschoolse opvang (TSO)

Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang, collega’s van Riskcare en vrijwilligers begeleiden de tussenschoolse opvang. 

Ouders zijn, op diverse manieren, actief betrokken bij de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Het is een thema dat structureel onderwerp is in MR-overleg, kunnen ze zich aanmelden om mee te helpen met het snijden van groentes en fruit, kunnen zij participeren als vrijwilliger tijdens de tussenschoolse opvang en zal er jaarlijks een enquete worden uitgezet om de tevredenheid van ouders te peilen.

Ouderbetrokkenheid

Enthousiast geworden over onze school?

Wilt u meer informatie over BS Langeberg
of persoonlijk advies voor uw kind?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details