Aanmelden

Wilt u uw kind graag aanmelden bij ons op school, dan kunt u op deze pagina het aanmeldingsformulier douwloaden. Vul dit graag zo volledig mogelijk in. U kunt het dan bij ons op school inleveren voorzien van een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind. bent u niet in de mogelijkheid een kopie hiervan te maken, dan kunnen wij dit ook voor u op school doen.

Mocht u nog ergen vragen over hebben dan kunt u altijd terecht bij de directie: Iris Odekerken of bij onze intern begeleider: Jean-Paul Reul

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Click here for the registration form in english.

Klik hier voor het protocol aanmeldingsprocedure voor leeringen met een beperking.