Schooltijden, vakantie en vrije dagen

Let op!

Vanwege Covid-19 kan het zijn dat schooltijden e.d. afwijken. De schooldirectie zal ouders hiervan altijd middels het interne communicatiesysteem op de hoogte stellen. 

 

Onze schooltijden zijn als volgt:

   
 Maandag:   8.30-15.30 uur
 Dinsdag:   8.30-15.30 uur
 Woensdag:  8.30-12.30 uur
 Donderdag:   8.30-15.30 uur
 Vrijdag:    8.30-15.30 uur

 leerjaar 2  en 3 van 8.30 -12.00 uur) (leerjaar 1 op vrijdag geen school)

 pauze: 1,5 uur waarvan een half uur lunch en een uur spel en sport

 

SCHOOLJAAR 2021-2022 

VAKANTIES & VRIJE DAGEN

Herfstvakantie  25 oktober - 29 oktober 2021 
dag voor de kerst 24 hele dag vrij
 Kerstvakantie  27 december 2020 - 7 januari 2022
dag voor de carnaval 25 febr halve dag vrij
 Carnavalsvakantie  28 januari- 04 februari 2022
Goede vrijdag 15 april halve dag vrij 
 Pasen   maandag 18 april 2022
 Meivakantie  25 april - 06 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
 Pinksteren  maandag  6 juni 2022
dag voor de zomervakantie 22 juli halve dag vrij
Zomervakantie 25 juli - 3 september 2022STUDIEDAGEN

datums

Dag(deel)

team

Woe 29 sept  Hele dag Geel leerjaar 1-2
 Do 14 okt Hele dag Alle teams
ma 6 dec Hele dag Alle teams
woe 23 febr Hele dag Alle teams
Ma 14 maart Middag Alle teams
woe 6 apr Hele dag Blauw, groen,paars leerjaar 3 t/m 8
Woe 29 jun Hele dag Alle teams

 

 

 

 

Eerstvolgende Activiteit