Ons team

Op onze school werken de leerkrachten in Teams. Ieder team bevat verschillende leerjaren.

Doordat leerkrachten in een team samenwerken en hun activiteiten en lessen samen voorbereiden kan de afstemming tussen leerjaren makkelijker gerealiseerd kan worden.  Dit werkt ook bevorderend in de afstemming op niveau per leerling, doordat er samen gekeken wordt hoe hier het beste aan tegemoet gekomen kan worden.

We stellen daarom graag even ons team aan u voor. Alle contactgegevens van onze medewerkers kunt u vinden middels deze link

LEERTEAMS

BASISTEAM

LEERJAREN

LEERKRACHT(EN)

Leerteam Geel

JAC 9153.1

      

Basisteam Zon 

 Leerjaar
     1-2

Gwenda 1

Basisteam Maan 

 Leerjaar
     1-2
Joyce 1     Yvette 1
Basisteam Ster Leerjaar
    1 -2 
Iris 1

Leerteam Blauw

 

Basisteam  Bloem 

Leerjaar
    3-4 

 JPS7438.1

  Juf Miranda

 

 

  Juf Yvette G.

Basisteam Vlinder Leerjaar
    3-4

 JPS7436.1

   Juf Rianne

Basisteam Pauw Leerjaar
    3-4

 

 

Juf Bonnie

Leerteam Groen

      

 

   
Basisteam  Leerjaar 5

 JPS7459.1

      Juf Shania

 Basisteam  Leerjaar 5

 

       Juf Maartje

 

      Juf Melanie
Leraarondersteuner

 

Leerjaar 6 

mascha 1 

   

Juf Nicolette

Leerteam Paars

      

Basisteam 

Leerjaar

7-8 

 JPS7446.1

     Juf Susanne

 

     Juf Quinn
Onderwijsassistente

Basisteam 

Leerjaar

7-8 

 

Ginnie 1

 

 

 

Directie

&

Intern begeleider

Iris Odekerken(dir.)

Rachel Peters

Jean-Paul Reul

 

    JPS7467.1

      Iris Odekerken

 

 

   Rachel Peters

   JPS7465.1

      Jean-Paul Reul

Specialistenteam

Iris Odekerken - Schoolleider

Jean-Paul Reul - intern begeleider

Ginnie de Jonge - Taal/leesspecialist in opleiding

 

     

 

  

     

 JAC 9177.1

Vakleerkracht Gym

Sporfunctionaris JOGG Gemeente Brunssum

Vakleerkracht Muziek - Juul Hissel

    JPS7455.1

            Juf Meggie

 JPS7458.1

                        Juf Melissa

Conciërge  Elisa Ponsens     Elisa 1
Vaste Vrijwilliger Jean Zwart    jean 1
Administratief medewerkster Loes Martens  
Gezonde school team

Jean-Paul Reul - Coördinator Gezonde school

Angeliek Laumen - Coördinator pedagogisch team

Meggie Boumans - vakleerkracht Gym

Melissa Winthaegen - Sportfunctionaris JOGG gemeente

 

 

 Team De Langeberg