Ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel( ook wel sop genaamd)werd eerder ook wel het zorgprofiel genoemd. In een ondersteuningsprofiel staat aangegeven welke voorzieningen onze school heeft om zorgleerlingen op te vangen. Een voorbeeld daarvan is wat voor materiaal en hulp er is voor blinde kinderen. Het profiel wordt met het team opgesteld. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de expertise van de school, maar er wordt ook rekening gehouden met de profielen van scholen in het samenwerkingsverband. Het totaal van de ondersteuningsprofielen van alle scholen in het samenwerkingsverband moet zorgen voor een dekkend aanbod van de onderwijszorg.

U kunt hier klikken om het ondersteuningsprofiel te lezen.