Mediaprotocol

Mediaprotocol voor leerlingen

Wij, Bs. Langeberg, ressorterend onder het bevoegd gezag van Onderwijsstichting MOVARE, willen dat
onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende
informatie te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen. Als school leveren we
een bijdrage aan het verantwoord gebruiken van het internet, e-mail en mobiele telefoons als
informatie- en communicatiemiddelen door onze leerlingen. Deze middelen zijn een afspiegeling
van de maatschappij: net als in de maatschappij moeten leerlingen leren wat goed is en wat niet
goed is, wat kan en wat niet kan. Leerlingen worden daarom gewezen op omgangsvormen en het
gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen.


Wij zullen onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk voorkomen zonder leerlingen alle
verantwoordelijkheid uit handen te nemen. Het personeel zal leerlingen aanspreken op ongewenst
gedrag (surf-, chat-, e-mail, mobiele telefoon, camera en mp3-speler et cetera) en ongewenst
gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen).
Onverantwoord gedrag en/of gebruik is gedrag en/of gebruik tegenstrijdig aan de doelstelling en
identiteit van de school. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan illegale toepassingen van
bestanden, godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, racistische,
discriminerende, intimiderende, pornografische toepassingen, zinloos tijdverdrijf en/of andere
toepassingen die strijdig zijn met de wet of als onethisch te karakteriseren zijn.

Klik hier voor het volledige protocol

eerstvolgende activiteit

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.