Succes voor 1ste ouder-event!

Op dinsdag 21 mei 2019 vond onze eerste informatieve ouder-event plaats! Achteraf mogen wij concluderen dat dit een succes is geweest. Met een opkomst van 65 ouders, waren wij voor deze eerste keer erg blij! Wij hebben deze avond onze nieuwe plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd en hierover op een informele en ongedwongen manier met elkaar gesproken. Veel ouders waren enthousiast over wat zij hebben gehoord. Ouders konden zich deze avond ook aanmelden voor ons oudercomité of ouderklankbordgroep en beluisteren wat onze MR of TSO zoal doet. Daarnaast mocht er meegedacht worden over belangrijke waarden die wij mee zouden moeten nemen in onze nieuwe visie. Bij het naar huis gaan hebben wij nog om feedback gevraagd middels een tips- en een tops pot. Voor al deze input willen wij ouders die deze avond zijn geweest enorm bedanken! Dit is voor ons zeer waardevol. Enkele opmerkingen uit de tops-pot:

~ Merkbaar, enthousiast teamgevoel ~

~ Blij dat we gekomen zijn! Positieve veranderingen op komst ~

~ Leuke opzet, verhelderende informatie met goede uitleg ~

~ Ik ben verrijkt naar buiten gegaan ~

~ Heerlijk, open gecommuniceerd ~

Natuurlijk waren er ook nog de tips. De meeste hiervan gingen over de verdeling in de ruimte met de tip dit over meer lokalen te verdelen, zodat het geluidsvolume minder zou zijn. Daarnaast werd er o.a. aangegeven om de leerlingen er nog meer bij te betrekken dan nu het geval was en eventueel te werken met een “carrousel” of vaste tijden per informatie sessie i.v.m. het missen van informatie. Deze tips nemen wij uiteraard graag mee naar een volgende keer, want dit ouder-event zal volgend jaar wederom terugkeren. Uiteraard vertellen wij u dan meer over onze bevindingen en vorderingen in de praktische uitvoering van onze gepresenteerde doelen. En wat te denken van het bekend maken van onze nieuwe visie! We hopen dan natuurlijk nog meer ouders te zien om de ins- en outs van ons prachtige vak mee te delen!

Ps. Event gemist? Ons schoolplan staat vanaf deze week online op onze website! Daarnaast kunt u uw vragen altijd stellen bij de leerkracht(en) van uw kind of bij Nicole en Iris. Aan de vraag of we de informatie van de avond ook op papier kunnen verspreiden is dit helaas niet mogelijk, gezien de hoeveelheid en de mondelinge uitleg die daar toch bij hoort. In ons schoolplan kunt u al veel lezen en mocht u vragen hebben, dan weet u ons te vinden!

Enkele foto-impressies:

      20190521 160623    20190521 191318     

       Een deel van ons enthousiaste team!                                       Infostand rapportfolio's en kindgesprekken

     20190521 211320     20190522 094129

     Ouders geven feedback!                          Komt u de volgende keer ook??

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond