Voortgang Project GBvdT

Stukje geschiedenis

In de project periode van de gezonde basisschool van de Toekomst(die duurde van van 2015 tot 2019) heeft onze school meegedaan in de vorm van een beweegschool. Tijdens dit project zijn er onderzoeken gekoppeld aan verschillende interventies waarbij zowel leerlingen als ouders bevraagd werden op het gezonde gedrag en de omgeving, kregen leerlingen beweegmeters om en werden zij gewogen en gemeten. Naast de beweegscholen zijn er ook scholen geweest die tevens de voeding voor hun leerlingen aanboden, de zogenaamde volledige interventiescholen en waren er controle scholen. Deze laatste waren scholen waar geen interventies plaatsvonden op het gebied van bewegen en gezonde voeding.

Het project liet in de tussenmetingen al fantastische resultaten zien. Bij ons als beweegschool lag bijvoorbeeld het BMI lager dan op de controle scholen en werd geconstateerd dat er door de georganiseerde activiteiten veel minder gepest werd. Of het ook effect heeft gehad op de leerprestaties dat moet nog in het eindresultaat gepresenteerd worden en is nu nog niet bekend. Op de volledige interventie scholen(voeding én beweging) waren de resultaten zelfs nóg positiever. Hieruit blijkt dat het aanbieden van de combinatie voldoende beweging en gezond eten en drinken een must is om de kasn op een gezonde leef- en leerstijl voor kinderen het optimaalste te laten slagen.  U kunt onder het kopje wetenschappelijke onderbouwing meer lezen over het onderzoek. 

De subsidie voor dit project  is in december van schooljaar 2019-2020  ten einde gekomen en dit zorgde ervoor dat wij als school de ingeslagen weg zelf verder moesten doorzetten. Door enigzins slim te financieren en het aantal pedagogisch medewerkers te halveren( 3 i.p.v. 6) hebben wij de TSO in schooljaar 2019-2020 in een afgeslankte vorm kunnen voortzetten. Al snel bemerkten wij dat dit een grote impact had op de kwaliteit van de invulling van de TSO en was daarmee duidelijk dat een goed lopende beweeg TSO alleen maar gorganiseerd kan worden met voldoende inzet van pedagogisch medewerkers. Duidelijk voor ons als team was in ieder geval dat wij graag weer naar de volledige vorm terug wilden, om de goede resultaten te behouden en de TSO weer die kwaliteit te geven die nodig was. 

In een omvangrijk project als de Gezonde Basisschool van de Toekomst is de betrokkenheid van alle partijen op school van groot belang. Het blijft belangrijk om u als ouders/verzorgers te informeren en het blijft ook belangrijk om de medezeggenschapsraad mee te nemen in de ontwikkelingen. Vooral via ons digitale systeem Isy worden de ouders van onze school op de hoogte gebracht van alle (nieuwe) ontwikkelingen.

Op onze school wordt er door de coördinatoren gezonde school constant hard gewerkt aan het invullen van het TSO aanbod, zodat we iedere periode aantrekkelijke activiteiten hebben die we met de kinderen kunnen uitvoeren. Hierbij krijgen wij hulp van de JOGG Brunssum en Riscare Preventie. Daarnaast ondersteunen medewerkers van de GGD Zuid- Limburg en de Universiteit Maastricht ons ook nog waar het kan, al zal dit met de projectperiode die ten einde komt uiteraard minder frequent worden. Ook overleggen we heel regelmatig met de andere deelnemende scholen en wisselen we ideeën en ervaringen uit. Daarnaast komt het onderwerp gezonde basisschool van de toekomst regelmatig op de agenda bij de Ouderklankbordgroep om te evalueren wat goed gaat, wat beter en/of anders moet en om samen te brainstormen. Hierin zitten uiteraard ouders van onze school.

En last but not least is de mening van onze kinderen uiteraard uiterst belangrijk. Vandaar dat er ook een leerlingenraad is opgesteld waarin met name vertegenwoordigers van de bovenbouwgroepen zitten. Ook zij bespreken met de coördinator de tops en de tips.

Belangrijk is en blijft dat de kinderen zich op de TSO blijven verheugen en dat ze kunnen ontspannen. Wij zullen dan ook ons uiterste best blijven doen om het overblijven zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

 

Hoe nu verder?

Al twee en een half jaar zijn wij bezig  met het vooruitkijken naar de periode na dit traject. Met alle positieve uitkomsten op onze collega scholen is het inmiddels ook onze ambitie geworden om door te groeien naar een volledige gezonde school van de toekomst met beweging én voeding. Vanaf maart 2020 zouden wij samen met ouders hierin hebben willen optrekken wat betreft de toevoeging van voeding aan het programma. Dat wij wel al een beweegschool zouden blijven was al duidelijk in schooljaar 2018-2019. Covid-19 heeft echter roet in het eten gegooid, wat betekende dat een start als volledige interventieschool in 2020-2021 niet zou lukken bij aanvang schooljaar. Wel hebben wij samen met Riskcare Preventie en Jogg Brunssum hard gewerkt aan de duurzame voortzetting van de TSO. 

Omdat de subsidie ten einde is en wij als school de TSO  voortzetten in de bestaande vorm zijn aan onze TSO sinds schooljaar 2020-2021 kosten verbonden. Hierover kunt u meer lezen bij het kopje kosten onder het menu van de gezonde school.  De tussenstappen die wij nog samen met ouders wilden nemen om een programma mét voeding te verkennen zijn in de periode van september 2020 tot december 2020 aan bod gekomen. Hierin zullen wij verschillende activiteiten organiseren waardoor we tot een passende conceptontwikkeling komen waarbij leerkrachten, leerlingen én ouders zich prettig voelen. In mei 2021 willen we dan uiterlijk besluiten tot de GO of No GO, ouders krijgen hierbij een stem.  Streven is om dan in septemeber 2021 te starten als volledige interventie school. 

Eerstvolgende Activiteit