Praktische invulling

Hoe ziet dat er nu allemaal praktisch uit?
Binnen de Gezonde basischool van de toekomst is BS Langeberg dus beweegschool. Voldoende bewegen is één van de manieren om gezond te blijven en lekker in je vel te zitten. En wellicht draagt dat ook bij aan goede/betere leerprestaties. Als beweegschool zijn wij dus gefocust op extra bewegen zowel tijdens de lessen als tijdens het overblijven.

Tijdens de lessen laten we onze kinderen extra bewegen door energizers en samenwerkvormen (coöperatieve werkvormen) in te zetten. Een voorbeeld van coöperatief werken is dat de kinderen door de klas om samen een opdracht uit te voeren om zo van èn met elkaar te leren. 

Tijdens de tussenschoolse opvang ziet het er als volgt uit:

De kinderen van groep 1 en 2 blijven op maandag, dinsdag en donderdag over.
De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag over. In principe is het zo, dat alle kinderen op school blijven, tijdens de Grote pauze. Onze pauze duurt nog steeds een uur. Het eerste kwartier eten de kinderen met de leerkracht in de klas. De pedagogisch medewerkers van kinderopvang Humanitas zijn dan ook op school zijn. Zij bereiden de verschillende creatieve- en bewegingsactiviteiten voor.

Kinderen kunnen tijdens de pauze  kiezen uit 3 activiteiten. Dit om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun behoeften en talenten èn ze gerichter en meer te laten bewegen. Naast beweegactiviteiten is er ook bewust gekozen voor cultuuractiviteiten. Enerzijds om op deze manier de creativiteit bij kinderen te stimuleren, anderzijds omdat het op deze manier een stuk minder druk is op de speelplaats. 

De kinderen kunnen kiezen uit:

  • Een sport- en spelactiviteit ( balspel, tikspel,…)
  • Een cultuuractiviteit ( knutselen, drama, dans,…)
  • Vrij spelen

Elke activiteit is aan een kleur gekoppeld: sport en spel is rood, cultuur is geel en vrij spelen is groen. Door middel van gekleurde muntjes in deze drie kleuren, geven de kinderen aan welke activiteit ze graag willen doen op die dag tijdens het overblijven. Het systeem is zo opgezet dat ieder kind voldoende de mogelijkheid krijgt om zijn eerste keuze kenbaar te maken.
De school en de speelplaats zijn ingedeeld in verschillende zones. De activiteiten vinden op één van die zones in school en op de speelplaats plaats. De kinderen gaan naar de zone waar hun gekozen activiteit plaatsvindt.

Op de borden van de TSO(tussenschoolseopvang) die in school hangen, kunnen de kinderen zien uit welke activiteiten ze de komende activiteiten-periode kunnen kiezen. Een periode duurt gemiddeld twee weken.

Bij slecht weer gebruiken we zoveel mogelijk de groepslokalen en de zones in school. Intensief bewegen wordt dan iets moeilijker, maar we blijven ook dan zorgen voor een zo uitgebreid mogelijk aanbod. Ook zullen er dan themakisten worden ingezet.

Zoals gezegd worden de kinderen bij al deze activiteiten begeleid door de pedagogisch medewerkers van kinderopvang Humanitas èn door onze vaste vrijwilligers. Zij werken als één team voor en met de kinderen.

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond