Kosten gezonde school

Als school zijn wij verantwoordelijk voor het organiseren van de TSO (tussen schoolse opvang). Uw kind kan tussen de middag op de basisschool blijven om te eten, spelen en bewegen. Deze TSO wordt georganiseerd en mogelijk gemaakt door de inzet van de pedagogisch medewerkers, de sportfunctionaris JOGG, RISK CARE en hulp van vrijwilligers.  Om deze TSO voor de kinderen verantwoord te kunnen blijven aanbieden vragen wij hiervoor een vergoeding. Scholen die tussenschoolse opvang bieden mogen ouders hiervoor een bijdrage vragen (Rijksoverheid.nl). Op de meeste Movare scholen wordt, net als in de rest van ons land, al een vergoeding voor de tussenschoolse opvang gevraagd. Scholen die nog geen vergoeding vragen overwegen in toenemende mate om dit wel te doen, omdat het organiseren van een kwalitatief goede TSO zonder vergoeding niet mogelijk is.

20200827 131401

Het bedrag dat we als vergoeding voor de TSO vragen komt uit op 1 euro per dag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Dit bedrag is tot stand gekomen op basis van kosten voor de inzet van pedagogisch medewerkers en de vergoeding voor vrijwilligers die de TSO begeleiden. Tevens is ook de bekostiging van de de medewerkers van Riskcare Preventie hierin meegenomen. Voor schooljaar 2021-2022 is hier ook de lunch bij ingegrepen. Dat we de lunch ook voor een bedrag van 1 euro kunnen aanbieden heetf maken met een financiële bijdrage vanuit de Parkstad Regiodeal waar gemeente Brunssum aan bij draagt én aan een subsidie vanuit de Provincie waardoor dit mogelijk is. Het bedrag van 1 euro geldt dan voor het gehele schooljaar 2021-2022.

Het schooljaar daarna zal het bedrag tot 1 euro en 75 cent worden verhoogd. 

 

Eerstvolgende Activiteit