Inhoud gezonde school

Op dit moment zijn wij een gezonde basisschool van de toekomst (GBvdT)

Wat houdt een GBvdT in?

Op een GBvdT  zijn er extra momenten van bewegen en creativiteit die worden ingebouwd tijdens de lessen en de tussenschoolseopvang(TSO). van te voren krijgen de leerlingen een gezonde lunch aangeboden en in de ochtend een gezond tussendoortje. Als ouders hoef je dus niet meer voor een boterhamtrommel te zorgen en je kind kan de gehele dag op school blijven. Tot op heden zijn wij de enige GBvdT in Brunssum die de leerlingen een lunch en beweegprogramma aanbiedt tijdens de tussenschoolse opvang. 

Leerkrachten bieden tijdens lessen energizers aan en we hebben beweegmaterialen in de klas, te denken aan deskbikes, trip-traps, balans-borden etc. Tevens geven wij vaker lessen buiten, waarbij kinderen op een bewegende manier leren en werken met de doelen uit de les. Hierbij is te denken aan een spelling-estafetteloop, tafeltjes meppen, cijfers-springen enz.

20200828 171051

 

Beweeg TSO

Tijdens de TSO is er een team van 6 pedagogisch medewerkers van Humankind welke deze TSO organiseren. Vanaf schooljaar 2020-2021 is onze projectperiode ten einde en investeren wij zelf, samen met de gemeente Brunssum én Provincie Limburg in deze geweldige vorm van TSO. Bij de vormgeving hiervan krijgen wij in het komende schooljaar ondersteuning van Riskcare Preventie en JOGG Brunssum.  Zij stellen een vakleerkracht gym én een sprotfunctionaris beschikbaar om de beweeg TSO een kwaliteitsimpuls te geven.

Wij leggen 4 dagen in de week meer focus op het thema bewegen tijdens de TSO.  Er wordt enerzijds gekeken naar een concept waarin we leerlingen structuur en diversiteit bieden rondom dit belangrijke thema en gericht laten bewegen. Anderzijds bieden we leerlingen een tijdvak binnen de TSO waarin zij het platform geboden krijgen om ook hun eigen creativiteit te ontplooien en meer in de vrije setting te bewegen. Overall doel is om kinderen gedurende de TSO een diversiteit aan beweegactiviteiten te bieden die voldoende gedifferentieerd zijn om met succes en plezier de activiteiten uit te voeren. Als deze basis is gelegd dan zullen ontwikkelingsstappen automatisch volgen. We zetten binnen dit concept in op sociaal emotionele processen, creativiteit, interesse vergroting en eigenaarschap. Door leerlingen deelgenoot te maken van een plan, ontwikkel je verantwoordelijkheid en eigenaarschap en zullen activiteiten beter worden omarmd. We leren de kinderen zelf regels te maken, deze na te streven en ze samen aan te passen waar nodig. Dit geldt voor spelregels evenals voor gedragsregels. Dit vormt de basis van de sportieve TSO en is wellicht DE stimulans om ook meer in de vrije tijd buiten te spelen.

Ons grote speelplein en de voetbalvelden van SV Langeberg bieden uitkomst bij het organiseren van alle spellen en beweegactiviteiten. Zo wordt ons plein ingedeeld in zones, waarbij u kunt denken aan een aparte kleuterzone, voetbalzone, maar ook een chill-zone. 

 

Het gedachtegoed rondom de kwaliteitsimpuls voor de TSO in 10 punten

1. Complimenteren wat goed gaat in plaats van focus op wat niet goed gaat;

2. Vaste schema’s worden met een frisse blik onder de loep genomen;

3. Nieuw aan te schaffen materiaal moet multifunctioneel inzetbaar zijn;

4. Kinderen maken nooit zelf de groepen, die maken wij;

5. Er wordt altijd oplossingsgericht gewerkt tijdens de TSO;

6. Differentiatie tijdens alle beweegactiviteiten;

7. Schoolplein indeling door gebruik te maken van sociaal- emotionele stadia;

8. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor materiaal en inhoud wordt bij kinderen zelf neergelegd;

9. Iedereen mag en kan meedoen;

10. Plezier is de basis.

Door deze organisatievorm creëeren wij als school 4 extra kwalitatieve beweegmomenten per week. Dit geeft een behoorlijk impuls aan de motorische ontwikkeling en het beweegklimaat op school.

 

 

 

 

De lunch

Iedere dag wordt door een cateringsbedrijf een gezonde lunch op school geleverd. Deze lunch wordt door vrijwilligers, stagiaires én leerkrachten voorbereidt. de kinderen hebben vervolgens een half uur de tijd om te lunchen. tijdens deze lunch wordt beuwst rekening gehouden met 80% gezon en 20% minder gezond. producten als chocopastat, hagelslag etc zijn dan ook niet te vinden op de lunchtafel. Ook mogen leerlingen iedere week iets proeven wat niet zo gangbaar is. Zo leren we kinderen proeven en ook nieuw en gezond voedsel te ontdekken. 

De lunch wordt begeleidt en daardoor worden kinderen goed gemonitord qua eetgedrag. Mochten hier bijzondere zaken opvallen, zoals heel veel eten, of juist te weinig  eten dan zullen wij in overleg met ouders kijken hoe we hier een positieve invloed op kunnen uitoefenen. Indien ouders het wensen kan ook een voedingsdeskundige vanuit de GGD ingeschakeld worden. 

Op deze wijze draagt de gezonde lunch bij aan een gezond eetgedrag, maar ook het bewuster maken van keuzes. verder bieden we in de ochtend een gezond tussendoortje. Dit tussendoortje bestaat uit verschillende soorten fruit. 

Afbeelding1    Afbeelding2   Afbeelding3   Afbeelding4

 

 

 

 

Eerstvolgende Activiteit