Inhoud Gezonde Basisschool van de Toekomst

 

 

 

 

Kinderen die gezond eten en voldoende bewegen, zitten lekker in hun vel en hebben daardoor ook de mogelijkheid om betere prestaties te laten zien. Dit is echter niet voor alle kinderen vanzelfsprekend, waardoor kansenongelijkheid ontstaat. Niet elk kind krijgt namelijk vanuit thuis de boodschap van gezonde voeding en voldoende beweging mee. Wij leveren als Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBvdT) graag een bijdrage om voor alle kinderen een kansrijke omgeving en stimulans te waarborgen. Tijdens de GBvdT maken kinderen kennis met gezonde voeding, nieuwe sporten en andere activiteiten ten behoeve van hun sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Door als school samen met ouders en leerlingen samen te werken willen we iedere dag het beste uit de kinderen halen, opdat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Doel van het concept ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ is om kinderen een fysieke, emotionele en intellectuele groei te laten doormaken. Dit gebeurt door op school een gestructureerd dagritme aan te bieden met voldoende tijd voor onderwijs, sport, bewegen, spel én aandacht voor gezonde voeding. Uit onderzoek is gebleken dat een dergelijk dagritme meer rust en minder stress betekent voor kinderen en bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Als ambitie willen wij ook graag een cultuuraanbod toevoegen aan dit programma. Op die wijze kunnen wij ook inzetten op het ontdekken van talenten in de breedst mogelijke zin.

Het voor Limburg en Nederland unieke programma is een initiatief van de Onderwijsstichting Movare, de GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, kinderopvangorganisaties (Humankind) en peuterspeelzalen in nauwe samenwerking met vele private en maatschappelijke organisaties. Vanuit Riskcare PreventieJOGG Brunssum en SV Langeberg zijn er ook specifieke partijen vanuit de gemeente Brunssum betrokken. Al deze organisaties dragen aanzienlijk bij, zowel in materiële als in immateriële zin. Het is bijzonder dat zoveel maatschappelijke partijen, overheid en bedrijfsleven de noodzaak zien tot samenwerking in dit belangrijke maatschappelijke thema.

20200828 171051