disclaimer

De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. BS Langeberg en site42 weBDesign kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. BS Langeberg en site42 weBDesign kunnen in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Natuurlijk proberen wij de site aan te kleden met foto’s van allerhande activiteiten. Wij houden daarbij vanzelfsprekend rekening met alle gangbare normen. Wilt u niet dat uw kind op dergelijke foto’s te zien is, dan houden wij daar rekening mee. Laat dit even schriftelijk weten.