• welkom op de website van BS Langeberg

    welkom
  • verantwoordelijkheid, kwaliteit en samenwerken

    kernwaarden
  • duurzaamheid, respect en veiligheid

    kernwaarden

Basisschool Langeberg

foto school

Rembrandtstraat 2a
6445 CW, Brunssum
Telefoon: 045 - 525 29 58
Fax: 045 - 527 55 43

RK Basisschool Langeberg is een school vanEndorsement-movare

Verslag:           2e MR-Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
Kenmerk:          not24112009
 
Aanwezig:        B. Gubbels,  R. Hoevenaars, M. Horsch, I. Körver, S. Palmen, Y. Vievermanns
Afwezig:          H. Boumans (directie), P. Cleven,  R.Maenen
 
MR Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
 
1.          Opening en vaststelling agenda
R. Hoevenaars is voorzitter. Hij opent de tweede vergadering van de MR van dit schooljaar. Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.
 
2.         Vaststellen notulen 29 september 2009
Notulen van 29-09-2009 worden goedgekeurd.  Y. Vievermanns mailt de notulen naar de leden van de MR, naar I. Wassen en naar  H. Boumans. De notulen van de afgelopen vergaderingen staan nog niet op de nieuwe site. B. Gubbels bespreekt met I. Wassen of dit wel mogelijk is.
 
3.         Actielijst MR en besluitenlijst MR
Lijst nagelopen en afgehandelde onderwerpen van de lijst gehaald.
ARBO: hulp van Bart Meuffels is hiervoor ingeroepen. B. Gubbels vraagt bij H. Boumans na wat de rol van B. Meuffels is. Navragen waarom B. Gubbels en R. Hoevenaars die het overzicht zouden doorlopen en duidelijk maken hier niet bij betrokken worden.
Nieuwe leden werven voor MR: voorstel is om verkiezingen te houden in 2010/2011 en de gekozen leden te benoemen per schooljaar 2011/2012. Het is dan mogelijk om een aantal vergaderingen bij te wonen. Y. Vievermanns vraagt bij Ton Boot na of dit mogelijk is.
 
4.         Mededelingen
-       Brede school wordt aanbesteed.
-       De inspecteur is geweest. Hij schrijft een rapport waarin de punten van aanpak komen. Volgende vergadering bespreken we dit rapport, voordat het aan alle ouders bekend gemaakt is.
-       De CO2 meting heeft plaatsgevonden. Het begeleidend schrijven roept vragen op bij de MR. B. Gubbels neemt contact op met Wilbert van den Berg van Movare om met hem een datum af te spreken waarop hij ons uitleg kan komen geven.
 
 
5.         ARBO
Een aantal ARBOpunten is afgehandeld (o.a. trapleuning en de afgeplakte lichtknop). De werkgroep komt op 25 november weer bij elkaar. M. Horsch vraagt aan N. Loermans of zij het controlerondje loopt.
 
6.         Mededelingen
                   1: MR: B. Gubbels zorgt dat de postmap wordt doorgegeven.
                   2: GMR: Notulen komen in de postmap. MR-leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de GMR.
                  
 
           
 
 
 
                                                 
7.         Communicatie met ouders
Ouderavonden worden vrij goed bezocht. Y. Vievermanns vraagt of maandagavond de meest geschikte avond is.
 
8.         Sluiting

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond